Jouw privacy staat voorop

Privacystatement

Digiteq Work B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt. Wij zullen deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid neergelegd in dit Privacy Statement. Digiteq Work is gevestigd aan de Vijzelgracht 25B, (1017 HN) te Amsterdam. Dit Privacy Statement beschrijft welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.

 

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Digiteq Work verzamelt persoonsgegevens vanaf het moment dat je zich aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening. Digiteq Work kan ook gegevens van jou verzamelen indien je deze heeft geplaatst via openbare kanalen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in een nieuwe werkkring. In alle gevallen zullen we jouw gegevens conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy Statement verwerken.

 

Welke gegevens verwerkt Digiteq Work?

Digiteq Work verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten.

Bij inschrijving worden de volgende gegevens geregistreerd:

 

 1. NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 2. CV, gegevens over opleiding en arbeidsverleden, beschikbaarheid en verlof;
 3. overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegeven door jou.

 

Waarom verzamelt Digiteq Work persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door Digiteq Work gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening van Digiteq Work;
 2. om je te benaderen voor kennissessies (meet-ups) die voor jou interessant zouden kunnen zijn;
 3. om onze dienstverlening op een hoogwaardig niveau te kunnen houden c.q. te kunnen verbeteren;
 4. om jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling, detachering of werving en selectie;
 5. een samenwerkingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren (zoals verwerking van gewerkte uren en betalingen);
 6. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever;
 7. pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers;
 8. voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

Jouw toestemming voor het versturen van aan onze diensten verbonden mailingen, bijvoorbeeld een vacaturemailing, beschouwen we als gegeven, tenzij of tot je deze intrekt. Het voordeel van de vacaturemailing is dat dit ons in staat stelt om jouw bestaande en toekomstige vacatures voor te stellen, waardoor de kans dat we een nieuwe baan voor je vinden aanzienlijk groter wordt. Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken middels het versturen van een e-mail naar info@digiteq.be.

 

Het gebruiken van jouw gegevens door ons zoals hierboven staat beschreven, is toegestaan op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) omdat:

 

 1. Het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in het nastreven van de doelen zoals hierboven aangegeven, waarbij deze belangen in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan jouw belangen op het gebied van privacy.
 2. Wij in sommige gevallen moeten voldoen aan onze verplichtingen volgens wet- en regelgeving; of deze gegevens zijn verwerkt met jouw toestemming.

 

Met wie kan Digiteq Work jouw persoonsgegevens delen?

Digiteq Work kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

 

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt steeds in overeenstemming met de doeleinden zoals genoemd onder Waarom verzamelt Digiteq Work persoonsgegevens?

 

Jouw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen de Europese Unie en daar worden verwerkt.

 

Bewaartermijn

Digiteq Work bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

 

Jij hebt je bij Digiteq Work ingeschreven in het kader van een (mogelijk) passende opdracht of nieuw dienstverband. Deze samenwerking is niet aan een bepaalde termijn gebonden.

 

Inzage, correctie en wijziging en andere rechten die jou toekomen

Door een email te sturen naar info@digiteq.be kun je jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Ook kun je een beroep doen op jouw recht op dataportabiliteit, of kun je eerder gegeven toestemming intrekken. Ter bescherming van jouw privacy zullen wij in dit verband jouw identiteit deugdelijk moeten vaststellen om zeker te zijn dat de persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, of dat de persoonsgegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd.

 

Bepaalde persoonsgegevens kunnen gedurende de daarvoor wettelijk geldende termijn  langer beschikbaar in een afgeschermde omgeving en uitsluitend om arbeidsrechtelijke, fiscale en of sociale zekerheidsrechtelijke verplichtingen na te kunnen komen.

 

Beveiliging

Digiteq Work doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Digiteq Work doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.  Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Digiteq Work, sluit Digiteq Work een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Jouw rechten

Je kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen, verbeteren of verwijderen. Daarnaast heb je recht op een afschrift van jouw persoonsgegevens.

 

Als je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij Digiteq Work.

 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden van) een datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Digiteq Work dan kun je via info@digiteq.be contact opnemen.

 

Persoonsgegevens

Is er sprake van (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct aan te geven door een email te sturen aan info@digiteq.be. Vermeld in deze email in ieder geval jouw voor- en achternaam, jouw contactgegevens en een omschrijving van de situatie.

 

Wijzigingen Privacy Statement

Digiteq Work behoudt zich het recht voor om veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van Digiteq Work.

 

Links naar andere websites

Onze website kan verwijzingen, zoals links of banners bevatten naar andere websites, die een ander privacybeleid hanteren. Digiteq Work is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor het privacybeleid, noch de inhoud van deze sites.